Sobre Díaz Castro na BUSC

BIBLIOGRAFIA SOBRE DÍAZ CASTRO NA BUSC

 

Libros

Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — 191 p. : il. ; 25 cm. — ISBN: 84-404-1089-1. — Indice. — VG. 320-1987
Filoloxía 8-8DIAZ 1

Xosé María Díaz Castro : Letras Galegas 2014 / [edición a cargo do CEIP Plurilingüe Lagostelle, Guitiriz ; coordinadora, Francisca Pilar Miragaya Fernández]. — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2014. — 33 p. : il. ; 30 cm + 10 carteis (69 cm). — Título tomado da cuberta. — DL: C. 505-2014 (v.1) ; C. 503-2014 (Carteis)
Foll.S 185

Xosé María Díaz Castro : Letras Galegas 2014 / [edición a cargo do IES Perdouro, Burela (Lugo) ; coordinadora, Edelmira María Parga Valiña]. — Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, 2014. — 30 p. : il. ; 21 x 21 cm + 10 carteis (68 cm). — Título tomado da cuberta.; Letras Galegas 2014. — DL: C. 506-2014 (v.1) ; C. 504-2014 (Carteis)
Foll.S 184

Blanco Torrado, Alfonso, 1950-
A Ascensión dun poeta : Xosé María Díaz Castro / [Alfonso Blanco Torrado]. — A Coruña : Fundación Caixa Galicia, 1995. — 143 p ; 21 cm. — ISBN: 84-89231-17-6. — 9º Premio Literario “Anxel Fole”. — Bibliogr.: p. 133-139.. — LU. 628-1995
Filoloxía 8699.09 BLA.T 1

Pérez López, Segundo Leonardo, 1948-
A ferida da beleza en Nimbos de X.M. Díaz Castro / Segundo L. Pérez López ; [debuxo da portada, Eduardo Pardo de Guevara y Valdés ; limiar, Ramón López Vázquez]. — [Santiago de Compostela : Instituto Teológico Compostelano, 2014. — 212 p. : il. ; 24cm. — ISBN: 978-84-942402-3-2. — Na contraportada: Achega de Iberdrola ao Dí­a das Letras Galegas 2014. — DL: C. 525-2014
Ga 4472

Requeixo Cuba, Armando, 1971-
Vida e obra de Xosé María Díaz Castro / Armando Requeixo. — 1ª ed. — Vigo : Galaxia, 2013. — 196 p. : il. ;19 cm. — ( Letras galegas (Galaxia)). — ISBN: 9788498655162. — Reimpresións: 2013 (1ª). — Tít. da cub.: Xosé María Díaz Castro : vida e obra. — Inclúe bibliografía (p. 187-193) e índice. — VG. 813-2013
Filoloxía 8699.09 REQ 2

 

Video

 

Xosé María Díaz Castro [Vídeo] : nimbos de poesía / cámara, Carlos Rodríguez ; realización, Carlos R. Arias ; poemas na voz de Xosé María Díaz Castro ; guión e dirección, Xulio Xiz Ramil ; coa colaboración de, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. — Lugo : Ophiusa, 1991. — 1 videocasete (VHS) (30 min.) : son., col. — LU. 81-1991
V 869 8

 

 

Artigos en libros

Alonso Montero, Xesús, 1928-
Dúas palabras sobre o poeta Xosé Mª Díaz Castro
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro . — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 17

Blanco García, Carmen, 1954-
A muller en “Nimbos” / Carmen Blanco
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 18-25

Blanco Torrado, Alfonso, 1950-
Poeta dun so libro
Artigo de: Crítica e autores : artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia. — [A Coruña] : La Voz de Galicia, 2002. — P. 162-163

Cobas Brenlla, Xulio, 1946-
O mundo infantil nos poemas de Xosé María Díaz Castro / Xulio Cobas Brenlla
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xérmolos, 1987. — P. 26-30

Díaz Jácome, José, 1910-1998
Os “Nimbos” de Díaz Castro / Xosé Díaz Jácome
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 32-33

Diéguez, Lois, 1944-
“Penélope”: un poema na esperanza / Lois Diéguez
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 34-35

Dobarro Paz, Xosé María, 1960-
“Nimbos”: dentro da poesía galega / Xosé María Dobarro
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 36-38

Fernández del Riego, Francisco, 1913-2010
A imperdible voz do poeta / Francisco Fernández del Riego
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 44-45

Fonte, Ramiro, 1957-2008
Un poeta fala da luz / Ramiro Fonte
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 46-47

Franco Grande, Xosé Luis, 1936-
A eficacia expresiva de Díaz Castro / X.L. Franco Grande
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 48-56

González Gómez, Xesús, 1950-
Díaz Castro perante a crítica / Xesús González Gómez
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 57-64

González Tosar, Luís, 1952-
A recuperación dun poeta / Luís González Tosar
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 66-68

Manuel María, 1929-2004
Poemas de Xosé María Díaz Castro non recollidos en libro / Manuel María
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 70-71

Méndez Ferrín, Xosé Luís, 1938-
Como unha fraga de bandeiras / X.L. Méndez Ferrín
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 73-75

Miguélez Díaz, Xosé Antón, 1946-
Deus nos poemas de “Nimbos” de X.M. Díaz Castro / Xosé A. Miguélez Díaz
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 76-78

Pena, Xaime da
Mística e compromiso
Artigo de: Crítica e autores : artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia. — [A Coruña] : La Voz de Galicia, 2002. — P. 164-165

Piñeiro, Ramón, 1915-1990
A soidade poética de Díaz Castro / Ramón Piñeiro
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 82-84

Regueira Fernández, Xosé Luis, 1958-
O galego de “Nimbos” / Xosé Luís Regueira Fernández
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 85-102

Requeixo Cuba, Armando, 1971-
Luces e contraluces na poesía de Xosé María Díaz Castro / Armando Requeixo
Artigo de: Congreso Internacional “Adquisición e aprendizaxe das linguas segundas e as súas literaturas” (1º. 1995. Lugo).– Adquisición y aprendizaje de lenguas segundas y sus literaturas : Actas del I Congreso Internacional “Adquisición e aprendizaxe das linguas segundas e as súas literaturas”, (Universidade de Santiago de Compostela, Campus de Lugo, septiembre de 1995 / edición a cargo de J.M. Oro Cabanas y J. Varela Zapata. — Santiago de Compostela : Universidade, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1997. — P. 327-337

Requeixo Cuba, Armando, 1971-
A Poesía de Xosé María Díaz Castro, prehistoria de Nimbos / Armando Requeixo
Artigo de: Cinguidos por unha arela común : homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero / edición coordinada por Rosario Alvarez [e] Dolores Vilavedra. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 1999. — P. 1247-1259 (v. 2)

Requeixo Cuba, Armando, 1971-
Presenza de Rosalía na obra de Xosé María Díaz Castro / Armando Requeixo
Artigo de: Rosalía na cobiza do lonxe / edición de, Luís Cochón, Luís Alonso Girgado, Lorena Domínguez Mallo. — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria : Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2013. — P. 109-117

Requeixo Cuba, Armando, 1971-
Xosé María Díaz Castro traductor / Armando Requeixo
Artigo de: Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza / baixo a coordinación de Ramón Lorenzo ; comité organizador, Santiago Fernández Mosquera, Luís Iglesias Rábade, Tomás Jiménez Juliá, Ramón Lorenzo, Laura Pino Serrano, José Antonio Puentes Romay. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2002. — P. 705-713

Río Díaz, Raúl
Díaz Castro, o Ulises dos Vilares
Artigo de: Crítica e autores : artigos e entrevistas publicados en La Voz de Galicia. — [A Coruña] : La Voz de Galicia, 2002. — P. 163-164

Rodríguez Fer, Claudio, 1956-
Díaz Castro e o tema dos celtas / Claudio Rodríguez Fer
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 104-107

Rodríguez Fer, Claudio, 1956-
O poema “Penélope” de Díaz Castro / Claudio Rodríguez Fer
Artigo de: Comentario de textos literarios / C.P. Martínez Pereiro … [et.al] ; coordenador Antonio Gil Hernández. — Madrid : Alhena, 1986. — P. 142-153

Salgado, Xosé Manuel
“A cerna”, a eterna loita dos contrarios / Xosé M. Salgado
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 109-111

Sánchez Palomino, María Dolores
Aproximación a unha análise estilístico-formal de “Nimbos” / Mª Dolores Sánchez Palomino
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 114-149

Torres Regueiro, Xesús, 1957-
Díaz Castro nos Xogos Frorais de Betanzos de 1946 / Xesús Torres Regueiro
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 150-152

Xiz, Xulio, 1947-
Un vídeo sobre Xosé Ramón María Díaz Castro / Xulio Xiz Ramil
Artigo de: Doce anos na búsqueda da nosa identidade / [coordinadores da obra Alfonso Blanco Torrado, Manuel López Rodríguez]. — 1ª ed. — [Guitiriz] : Asociación Cultural Xermolos, 1991. — P. 218-220

Xiz, Xulio, 1947-
Xosé María Díaz Castro: “Nimbos” de poesía / Xulio Xiz Ramil
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 160-165

 

Artigos en publicacións periódicas

Blanco Torrado, Alfonso, 1950-
Xosé María Díaz Castro, o poeta das terras de Parga
Artigo de: Evohé. — N. 1-2 (inv.-prim., 1997). — p. 30-31

Franco Grande, Xosé Luis, 1936-
Díaz Castro, nesta hora
Artigo de: Grial. — T. 2, n. 6 (out.-dec. 1964). — p. 512-518

García López, Xosé Anxo
Xosé María Díaz Castro na revista “Cartel” : dous poemas non recompilados
Artigo de: Madrygal. — N. 2, (1999). — p. 83-84

López Mejuto, Manuel Miguel
Algo sobre o pensamento de Díaz Castro en “Nimbos”
Artigo de: Grial. — T. 16, n. 61 (xul.-set. 1978). — p. 367-369

Requeixo Cuba, Armando, 1971-
Novoneyra e Díaz Castro
Artigo de: Escrita contemporánea. — (2006). — p. 27-32

Requeixo Cuba, Armando, 1971-
Xosé María Díaz Castro: moito máis que “Nimbos”
Artigo de: Casa da gramática : revista de creación literaria e cultura. — N. 11 (mar. 2001)

Requeixo Cuba, Armando, 1971-
Xosé María Díaz Castro poeta de preguerra
Artigo de: Madrygal. — N. 4, (2001). — p. 99-109

Río Díaz, Raúl
No centenario do meu amigo Díaz Castro / Raúl Río Díaz
Artigo de: Terra e tempo : revista galega de pensamento nacionalista. — N. 163/170 (xullo 2012-xuño 2014). — p. 60-69

Rodríguez Fer, Claudio, 1956-
Díaz Castro desde o frio
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan. 1991). — p. 19-22

Salgado, Xosé Manuel
Díaz Castro e Dorna : a creba dun silencio
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan. 1991). — p. 23-32

Torres Regueiro, Xesús, 1957-
In memoriam Xosé María Díaz Castro
Artigo de: Anuario brigantino. — N. 13, (1990). — p. 279-282

 

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s