Poesía de Díaz Castro na BUSC

Poesía de Díaz Castro na BUSC

Libros

 

 

Xosé María Díaz Castro : Día das Letras Galegas 2014 / edición ao coidado de Xosé M. Salgado e Carmen Blanco. — Santiago de Compostela : Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2014. — 237 p. : il. ; 24 cm. — ISBN: 9788415876960. — Na portada: Contén reproducións facsimilares do manuscrito aut̤grafo de “Follas verdes” (1934) e da antoloxía poética galego-francesa “Galiza/Galice” de “Terre d’Espagne/Tierra de España” (1968) de Françoise Pechère. — Precede ao tít.: Departamento de Filoloxía Galega. — Inclúe referencias bibliográficas e índice. — DL: C. 657-2014
Filoloxía 8699.09 SAL 2

Xosé Mª Díaz Castro, “Nimbos de luz na Insua dos Poetas”: 9 de xullo de 2011. — Santiago de Compostela : Insua Dos Poetas, 2011. — 1 cartafol (41 f. de l̀m.) : il. col. e n. ; 31 cm. — Título tomado do cartafol. — En follas soltas, gardadas en cartafol. — C. 1800-2011.
Ga 4262

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Cartafol de traducións e outros poemas / Xosé María Díaz Castro ; edición de Armando Requeixo ; [limiar por Ramón Villares]. — Santiago de Compostela : Consello da Cultura Galega, 2014. — 2 v. ; 21 cm. — ISBN: 978-84-92923-56-4. — Na capa: Homenaxe do Consello da Cultura Galega. — Os dous tomos gardados nun estoxo.; t.I.: Estudio introdutorio, transcrici̤n de textos e notas — t.II.: Textos.; Homenaxe do Consello da Cultura Galega. — DL: C. 314-2014.
Ga 4492

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Poesía galega completa / Xosé María Díaz Castro ; edición, Armando Requeixo. — Vigo : Galaxia, 2014. — 473 p. ; 22 cm. — ( Obras completas (Galaxia)). — ISBN: 978-84-9865-524-7. — Na cuberta: Deputación de Lugo. — DL: 187-2014.
Ga 4484

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nimbos / José María Díaz Castro. — Vigo : Galaxia, 1961. — 73 p., 1 f. : il. ; 22 cm. — PO. 10-1961.
GA 48560

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nimbos / José María Díaz Castro ; Traducción del autor ; Presentación de Ricardo Carballo Calero. — Madrid : Editora Nacional, 1982. — 69 p. ; 18 cm. — ( Libros de poesía (Editora Nacional) ; 4.). — ISBN: 84-276-0612-5. — Poemas en galego e castelán. — M. 40293-1982
Ga 1977

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nimbos / Xosé María Díaz Castro . — 2ª . — Vigo : Galaxia, 1989. — 92 p. ; 20 cm. — ( Dombate (Galaxia) ; 9). — ISBN: 84-7154-659-0. — Indice. — Vocabulario: p. 89-92. — VG. 121-1989
Filoloxía 8699 DIA.C 4

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nimbes / Xosé María Díaz Castro ; traducció de Vicent Berenguer ; versió en castellà de l’autor . — Ed trilingüe . — Valencia : Editorial Denes, 1997. — 105 p. ; 18 cm. — ( Col·lecció de poesía Edicions de la Guerra ; 34). — ISBN: 84-88578-38-5. — Poemas en galego e traduccións ó catalán e castelán. — V. 3849-1997
GA 23219

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nimbos / Xosé María Díaz Castro. — A Coruña : La Voz de Galicia, 2002. — 91 p. ; 23 cm. — ( Biblioteca galega 120 ; 38). — ISBN: 84-9757-017-0 ; 84-8288-516-2. — C. 404-2002
Ga 33237

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nimbos / Xosé Mª Díaz Castro . — 3ª . — Vigo : Galaxia, 2006. — 94 p. ; 22 cm. — ( Dombate (Galaxia) ; 49). — ISBN: 978-84-8288-965-8. — Indice. — VG. 1135-2006
Ga 40258

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nimbos / Xosé Mª Díaz Castro ; prólogo, Alfonso Blanco Torrado. — Vigo : Galaxia, 2006. — 94 p. ; 22 cm. — Na portada: Xunta de Galicia, Cosellería de Cultura e Deporte, Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural. — VG. 1135-2006
Ga 40333

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nimbos / Xosé María Díaz Castro ; limiar e edición, Luís González Tosar . — 3ª ed. en Dombate . — Vigo : Galaxia, 2014. — 114 p. ; 22 cm. — ( Dombate (Galaxia) ; 49). — ISBN: 9788498655223. — Indice; Inclúe vocabulario galego-castelán. — DL: VG. 167-2014
Filoloxía 8699 DIA. C 6

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Os poemas betanceiros / de José María Díaz Castro. — Betanzos : Eira Vella, 2013. — [5] p. ; 21 cm. — Contén: Cántico de la ciudad ; Nascida d’un sono. — Introdución en galego, un poema en español e un poema en galego
Filoloxía 8699 Carp 6 19

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Sombras radiantes y otros poemas / Xosé María Díaz Castro ; [retrato del autor, Siro ; edición y presentación, Luís González Tosar, Armando Requeixo]. — Madrid : Eneida, 2014. — 124 p. ; 22 cm. — ( Poesía para el tercer milenio (Eneida)   ). — ISBN: 978-84-15458-30-2. — DL: M. 9813-2014
Ga 4471

 

Participación en antoloxías

Un alpendre de sombra e de luar: a Escola Literaria da Diocese de Mondoñedo-Ferrol / [escolma por] Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — 723 p. ; 22 cm. — ISBN: 9788493560928. — C. 1332-2007.
Ga 40699

Anthology of Galician literature (1196-1981) = Antoloxía da literatura galega / edited by = edición de Jonathan Dunne ; [deseño de cuberta, Miguel Vigo]. — Santiago de Compostela; Vigo : Xunta de Galicia; Galaxia; Edicións Xerais de Galicia, 2010. — 341 p. : il. ; 24 cm. — ISBN: 978-84-453-4903-8 (Xunta) ; 978-84-9914-149-7 (Xerais) ; 978-84-9865-286-4 (Galaxia). — Textos en galego e tradución ao inglés. — VG. 416-2010
Ga 46496

Antología de aniversario: (Librería Follas Novas, 1971-2001) / edición de Luis Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro. — 1ª ed. — Santiago de Compostela : Librería Follas Novas, 2001. — 72 p. ; 22 cm. — ( Los Libros del caracol (Follas Novas) ; 4). — ISBN: 84-85385-56-X. — C. 1954-2001; .
Ga 32057

Antología de poesía gallega 1 = Antoloxía de poesía galega 1 / [conducida por María Xesús Nogueira y Ramón Nicolás]. – Ed. bilingüe galego-castellano. — Santiago de Compostela : Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2007. — 85 p. ; 21 cm. — ( Antoloxía de poesía galega 1). — Na cub.: Galicia 08. — C. 3870-2007
Filoloxía 8699 ANT 52

Breogán’s lighthouse: an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos ; [introduction, Luciano Rodríguez Gómez, Manuel González González]. — 1ª ed. — London : Francis Boutle, 2010. — 654 p. ; 23 cm. — ( Lesser used languages of Europe (Francis Boutle) ; 3). — ISBN: 978-1-903427-51-4. — Bibliogr.: p. 652-653. — Estudio en inglés e textos recopilados en galego e traducidos para o inglés
Ga 47526

Escolma de poesía galega. — Vigo : Galaxia, 1952; 1955. — 4 v. ; 20 cm. — ( Colección Pondal). — Contén: Escola medieval galego-portuguesa (1198-1346). Edición, notas crítico-biográficas e glosario de Xosé María Alvarez Blázquez, Limiar do M. Rodríguez Lapa. II. A poesía dos séculos XIV a XIX (1354-1830). Ordenación, estudos e not. as por Xosé Mª Alvarez Blázquez.., III. O’século XIX. Edición, limiar e notas bibliográficas de Francisco Fernández del Riego. 1957.. IV. Os contemporáneos. Edición, limiar e notas biobibliográficas de Francisco Fernández del Riego.
Ga 1531

Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — 191 p. : il. ; 25 cm. — ISBN: 84-404-1089-1. — Indice. — VG. 320-1987
Filoloxía 8-8DIAZ 1

Poesía gallega de posguerra : (1939-1975) : Antología bilingüe / Miguel González Garcés ; con un estudio de Benito Varela Jácome. — La Coruña : Ediciones del Castro, 1976. — 2 v. ; 19 cm. — ISBN: 84-85134-14-1 ; 84-85134-15-X ; 84-85134-16-8. — Estudio en español, poemas en galego e español. —  C. 584-1976 (v.1) ; C. 640-1976 (v.2)
Ga 103/1-2

Os ríos pasan cheos de Deus: poesía relixiosa en galego / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto. — Noia A Coruña : Toxosoutos, 2007. — 275 p. ; 21 cm. — ( Nume (Toxosoutos)). — ISBN: 978-84-96673-20-5. — Bibliogr.: p. 271-275. — C. 708-2007
Ga 40670

O Suta de ani de poezie galiciana / selectie, traducere si prefata de Darie Novaceanu. — Bucaresti : Elion, 2004. — 117 p. ; 20 cm. — ISBN: 973-8362-21-0
Ga 39542

 

Poemas soltos

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
A Rosalía
Artigo de: Dorna. — N. 17(xan. 1991). — p. 9

Díaz Castro, Xosé María
Ai, capitán = ¡Ay, capitán! / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Poesía gallega de posguerra : (139-1975) : antología bilingüe / Miguel González Garcés ; con un estudio de Benito Varela Jácome. — [La Coruña] : Ediciones del Castro, 1976. — P. 314-315

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Al, Capitan
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 453-454

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Alfa e Omega / Xosé Mª Díaz Castro
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recopilada por] Victorino Pérez Prieto. — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 173

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Alfa i Omega
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 447

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
O berro das pedras
Artigo de: Xosé María Díaz Castro, “Nimbos de luz na Insua dos Poetas” : 9 de xullo de 2011. — [Santiago de Compostela] : Insua dos Poetas, 2011. — P. 1 folla. — A pé de páxina: Probas da segunda edición de Nimbos, 1989, corrixidas, en vermello, por Xosé Mar̕ía Díaz Castro

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Breve prego a María
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan. 1991). — p. 15

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Busquei a praia
Artigo de: Dorna. — N. 17, (1991). — p. 13

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Cando me leven
Artigo de: Dorna. — N. 14, (1988). — p. 8

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Cántame ti outra vez
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan 1991). — p. 15

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
El cántico de la ciudad / Xosé María Díaz Castro
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 155-158

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Canto de outono
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 439-440

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
A Cerna
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 7, (1951)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
A cerna / [Díaz Castro]
Artigo de: Escolma de poeseía galega. — Vigo : Galaxia, 1953-1959. — P. [285] (Vol. IV)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
A cerna / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 112

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
A cerna
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 452-453

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Chanson = Canción / (orixinal en francés de Xosé María Díaz Castro e versión galega do texto feita polo propio autor)
Artigo de: Dorna. — N. 6, (1983). — P. 17-18

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Chove en Galiza /
Artigo de: Xosé María Díaz Castro, “Nimbos de luz na Insua dos Poetas” : 9 de xullo de 2011. — [Santiago de Compostela] : Insua dos Poetas, 2011. — 1 folla. — A pé de páxina: Poema aut̤ógrafo publicado en “Dorna”

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
“Coido que quizais”
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan. 1991). — p. 16-18

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Coma brasas = Like embers / Xosé María Díaz Castro
Artigo de: Breogán’s lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos. — London : Francis Boutle, 2010. — P. 389-390. — Texto en galego e inglés

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Coma brasas / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Xosé María Díaz Castro, “Nimbos de luz na Insua dos Poetas” : 9 de xullo de 2011. — [Santiago de Compostela] : Insua dos Poetas, 2011. — 1 folla. — A pé de páxina: Probas da segunda edici̤ón de Nimbos, 1989, corrixidas, en vermello, por Xosé María Díaz Castro

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Coma un anxo airado
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 448

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Coma un río
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recompilada por] Victorino Pérez Prieto. — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 172

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Coma unha escada = Como una escala / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Poesía gallega de posguerra : (139-1975) : antología bilingüe / Miguel González Garcés ; con un estudio de Benito Varela Jácome. — [La Coruña] : Ediciones del Castro, 1976. — P. 312-313

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Coma ventos fuxidos
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 446

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Como unha espada
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 454-455

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Como unha espada
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recompilada por] Victorino Pérez Prieto. — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 171-172

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Como unha espada
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 456-457

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Como unha insua
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 456

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Con este alento / [Díaz Castro]
Artigo de: Escolma de poeseía galega. — Vigo : Galaxia, 1953-1959. — P. 283 (Vol. IV)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Cortina
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 7, (1951)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Cortina
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 453

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Dí, Señor
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan. 1991). — P. 12

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
La Elemental
Artigo de: Sonata gallega: revista de Galicia : exponente literario y artístico de la región / Real Academia Gallega. — N. 10, (1948)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Unha Estrela nova
Artigo de: Dorna. — N. 9, (1983). — P. 9

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
A Fontela
Artigo de: Dorna. — N. 6, (1983). — P. 9

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Galiza
Artigo de: Céltica : caderno de estudos galaico-portugueses. — Exemp. sin núm., (1900)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Hymne au socialisme / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Cartafol de traducións e outros poemas / Xosé María Díaz Castro ; edición de Armando Requeixo ; [limiar por Ramón Villares]. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2014. — P. [58]-[59] (v.2)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Iglesia Alvariño na miña lembranza
Artigo de: Dorna. — N. 11, (1987). — P. 115-117

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
In memoriam a Anxo Fole
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 444-446

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
In memoriam a Paul Valery
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 6, (1951)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Intre de beizos / [Díaz Castro]
Artigo de: Escolma de poesía galega, 1953-1959. — P. 284 (Vol. IV)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Lembranzas e sospiros
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 437-439

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Mon Dieu / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Cartafol de traducións e outros poemas / Xosé María Díaz Castro ; edición de Armando Requeixo ; [limiar por Ramón Villares]. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2014. — P. [62] (v.2)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Monumento a ausencia / [Díaz Castro]
Artigo de: Escolma de poesía galega. — Vigo : Galaxia, 1953-1959. — P. 283-284 (Vol. IV)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Monumento á ausencia = Monumento a la ausencia / José María Díaz Castro
Artigo de: Insula : revista bibliográfica de ciencias y letras. — N. 152-153 (jul.-ag. 1959). — p. 13

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Monumento a ausencia = Monumento a la ausencia / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Poesía gallega de posguerra : (139-1975) : antología bilingüe / Miguel González Garcés ; con un estudio de Benito Varela Jácome. — [La Coruña] : Ediciones del Castro, 1976. — P. 318-321

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Monumento a ausencia
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 455-456

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Monumento a la ausencia
Artigo de: Litoral. — N. 209/210, (1996). — P. 16

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nascida d’un sono : (tríptico á groria betanceira)
Artigo de: Anuario brigantino. — N. 3, (1951). — P. 121

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nascida d’un sono: (a muller betanceira)
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 13, (1953)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nascida dun soño / Xosé María Díaz Castro
Artigo de: Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. — Guitiriz : Asociación Cultural Xermolos, 1987. — P. 153-154

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nascida dun soño
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 442-444

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nimbos
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 446-447

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Noite do mundo
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 447

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
A noite é necesaria
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 449

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Nochebuena 1947
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 6, (1950)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
O toi, qui sur l’abîme de la tristesse__ / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Cartafol de traducións e outros poemas / Xosé María Díaz Castro ; edición de Armando Requeixo ; [limiar por Ramón Villares]. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2014. — P. [63] (v.2)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Oración
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 441-442

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Oración a Nosa Señora
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recompilada por] Victorino Pérez Prieto. — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 175

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Oración pol-os tolos
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 3, (1949). — P. 7

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Oración polos tolos
Artigo de: Dorna. — N. 11, (1987). — P. 8

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
¿Para qué?
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan. 1991). — P. 14

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 4, (1950)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope / [Díaz Castro]
Artigo de: Escolma de poesía galega. — Vigo : Galaxia, 1953-1959. — P. [285] (Vol. IV)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope = Penélope / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Poesía gallega de posguerra : (139-1975) : antología bilingüe / Miguel González Garcés ; con un estudio de Benito Varela Jácome. — [La Coruña] : Ediciones del Castro, 1976. — P. 306-307

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope
Artigo de: Antología de aniversario : (Librería Follas Novas, 1971-2001) / edición de Luis Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro ; [ilustracións, Baldo Ramos]. — Santiago de Compostela : Librería Follas Novas, 2001. — P. 53

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope = Pénélope
Artigo de: Cahiers galiciens = Cadernos galegos = Kaieroù galizek. — Vol. 1 (juin 2001). — P. 111-112

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 449-450

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope
Artigo de: Antología de poesía gallega 1 = Antoloxía de poesía galega 1 / [conducida por María Xesús Nogueira y Ramón Nicolás]. — [Santiago de Compostela] : Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, 2008. — P. 70-71

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope = Penelope / Xosé María Díaz Castro ; escolma Luciano Rodríguez ; translation Jonathan Dunne
Artigo de: Anthology of Galician literature (1196-1981) = Antoloxía da literatura galega / edited by = edición de Jonathan Dunne. — [Santiago de Compostela] : Xunta de Galicia ; Vigo : Xerais : Galaxia, 2010. — P. 286-287

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope = Penelope / Xosé María Díaz Castro
Artigo de: Breogán’s lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos. — London : Francis Boutle, 2010. — P. 390-391. — Texto en galego e inglés

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Penélope
Artigo de: Xosé María Díaz Castro, “Nimbos de luz na Insua dos Poetas” : 9 de xullo de 2011. — [Santiago de Compostela] : Insua dos Poetas, 2011. — 1 folla. — Aparece o poema en galego, a tradución en castelán feita polo autor, en italiano traducido por Daniela Sotgiu e en inglés traducido por Jonathan Dunne

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
¡Pescador!
Artigo de: Sonata gallega: revista de Galicia : exponente literario y artístico de la región / Real Academia Gallega. — N. 10, (1948)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Polpa dorida = Pulpa dolorida / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Poesía gallega de posguerra : (139-1975) : antología bilingüe / Miguel González Garcés ; con un estudio de Benito Varela Jácome. — [La Coruña] : Ediciones del Castro, 1976. — P. 316-317

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Polpa dorida = Sore flesh / Xosé María Díaz Castro
Artigo de: Breogán’s lighthouse : an anthology of Galician literature / edited by Antonio Raúl de Toro Santos. — London : Francis Boutle, 2010. — P. 389. — Texto en galego e inglés

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Porque ti estás chorando __ / Xosé María Díaz Castro
Artigo de: Dorna. — N. 7, (1984). — p. 5

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Quezais
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recompilada por] Victorino Pérez Prieto . — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 173-174

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Quezais
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 450

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Regreso
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 16, (1956)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Revelación
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan. 1991). — p. 11

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Rolando
Artigo de: Dorna. — N. 11, (1987). — p. 7

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Rolando
Artigo de: Xosé Mª Díaz Castro, “Nimbos de luz na Insua dos Poetas” : 9 de xullo de 2011. — [Santiago de Compostela] : Insua dos Poetas, 2011. — 1 folla. — A pé de páxina: Manuscrito publicado en “Dorna”

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Si quis dixerit__ / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Cartafol de traducións e outros poemas / Xosé María Díaz Castro ; edición de Armando Requeixo ; [limiar por Ramón Villares]. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2014. — P. [64] (v.2).

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Suena aún su paso
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 8, (1951)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Terra achaiada = Tierra allanada / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Poesía gallega de posguerra : (139-1975) : antología bilingüe / Miguel González Garcés ; con un estudio de Benito Varela Jácome. — [La Coruña] : Ediciones del Castro, 1976. — P. 308-311

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Terra chá
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira . — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 440-441

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Terra e mar
Artigo de: Cartel : revista de la vida gallega. — Año 2, n. 6 (15 marzo 1946). — p. 5

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Terra sucada / J.M.D.C.
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — n. 6, (1950). — p. [10]

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Terra rebada / [Díaz Castro]
Artigo de: Escolma de poesía galega . — Vigo : Galaxia, 1953-1959. — P. 282-283 (Vol. IV)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Terra sucada
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 449

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Trabajos de amor perdidos
Artigo de: Alba. — Ed. facsímil. — N. 5, (1950)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Transfiguración
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recompilada por] Victorino Pérez Prieto. — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 173

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Transfiguración
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 451

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Veleiquí os homes
Artigo de: Os ríos pasan cheos de Deus : poesía relixiosa en galego, 2007 / [recompilada por] Victorino Pérez Prieto. — Noia (A Coruña) : Toxosoutos, 2007. — P. 173-174

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Venganza
Artigo de: Dorna. — N. 6, (1983). — p. 10

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
O Vento entre as canas
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan. 1991). — p. 10

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Versos a Dorinda
Artigo de: Sonata gallega: revista de Galicia : exponente literario y artístico de la región / Real Academia Gallega. — N. 10, (1948)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Vísperas / [Díaz Castro]
Artigo de: Escolma de poesía galega. — Vigo : Galaxia, 1953-1959. — P. 282 (Vol. IV)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Vísperas
Artigo de: Un alpendre de sombra e de luar : a Escola literaria da Diócese de Mondoñedo-Ferrol / Félix Villares Mouteira. — A Coruña : Biblos Clube de Lectores, 2007. — P. 451-452

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Vivir – Morir / [Xosé María Díaz Castro]
Artigo de: Cartafol de traducións e outros poemas / Xosé María Díaz Castro ; edición de Armando Requeixo ; [limiar por Ramón Villares]. — [Santiago de Compostela] : Consello da Cultura Galega, 2014. — P. P. [60] (v.2)

Díaz Castro, Xosé María, 1914-1990
Wozu?
Artigo de: Dorna. — N. 17 (xan. 1991). — p. 14

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s