Díaz Castro, tradutor de Rilke na revista Dorna

 

20140421_103259

Número da revista Dorna no que aparecen as traducións de Rilke. Ilustración da cuberta de F. Mantecón

De Díaz Castro coñecemos, ademais da súa traxectoria coma poeta -mesmo tamén noutras línguas ademais do galego- a súa faceta de tradutor, actividade que desenvolveu prácticamente durante toda a súa vida. Tamén a de colaborador de diversas revistas literarias. Queremos abordar estas dúas facetas poñendo coma pano de fondo a fecunda colaboración que mantivo coa revista Dorna, editada pola Cátedra de Filoloxía Galega da  Universidade de Santiago de Compostela.  Como di Armando Requeixo no seu Vida e obra de Xosé María Díaz Castro:

A presenza de Díaz Castro en Dorna débese aos bos oficios de González Tosar, principal animador da publicación nos seus inicios en calidade de coordinador. El foi quen  en outobro de 1982, apenas un ano despois de botar a andar a revista, se puxo en contacto co escritor para convidalo a participar naquel proxecto, principiando con el unha longa relación que logo foi persoal p. 67

Díaz Castro publica nesta cabeceira poemas escritos directamente en alemán e francés, poemas en galego tamén que non tiñan versións anteriores e, como avanzamos previamente, traducións de sobranceiros poetas doutras literaturas, coma o caso de Rainer María Rilke. Do poeta alemán traduce “Manchmal geschieht es in tiefer nacht” ( “No mais fondo da noite ocorre ás veces”), “Nacht den gebeten” (“Despois das oracións”)  e “Eros” no n. 8 correspondente aos meses marzo-maio e no suplemento caderno de crítica literaria, p. 42-43

eros

Tradución do poema “Eros” de Rainer María Rilke realizada por Díaz Castro na revista Dorna, n.8, marzo-maio 1985

Na pestana correspondente do noso blog pódense consultar outras  traducións realizadas polo noso autor.